Crea sito
załóż konto

załóż konto

Banki umożliwiają nam otworzenie rachunku wspólnego z drugą osobą. Rachunki bankowe można posiadać z osobą formalnie "obcą". To od nas zależy, czy wolimy dzielić swoje środki z kimś innym. Ale czy to się opłaca? Warto zwrócić uwagę, czy bank za otwarcie konta wspólnego nie życzy sobie dodatkowych opłat, załóż konto. Może się okazać, że musimy zapłacić np. za drugą kartę do konta bankowego. Czasem bank uzależnia zwrot opłaty za prowadzenie rachunku od regularnego zasilania konta ustaloną sumą pieniędzy. W przypadku rachunku wspólnego suma ta może być inna niż gdybyśmy założyli w tym banku konto osobiste. Każdy ze współwłaścicieli musi otrzymać takie samo prawo do dysponowania pieniędzmi zgromadzonymi na koncie bankowym. Przed podpisaniem umowy o rachunek wspólny należy pamiętać, że każdy z właścicieli może w dowolnym momencie wybrać całą kwotę oraz wypowiedzieć konto. Należy więc przemyśleć, czy nie założyć rachunku indywidualnego. Oczywiście dzieląc mieszkanie z kimś, wspólne konto bankowe jest wyjściem bardzo wygodnym, umożliwia np. sprawdzać wspólne wydatki niezależnie przez obu posiadaczy. Najprawdopodobniej w takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest otworzenie dwóch rachunków indywidualnych i jednego konta wspólnego, które służyłoby właśnie takim celom?
Website URL: http://mozilla.com